Chứng chỉ

CHỨNG CHỈ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Sau 26 năm, Bộ Giáo dục quyết định bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C

Sau 26 năm, Bộ Giáo dục quyết định bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C

Học đường

Vậy là theo như quyết định chính thức này của Bộ Giáo dục, việc kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo các trình độ A, B, C sẽ không còn được thực hiện.

Xem thêm