Chùm ảnh động vật "lấp ló" khiến bạn tan chảy

16:10 22/02/2015

Đây là tập hợp những khoảnh khắc động vật lấp ló sau vật gì đó, và nhìn chúng ta bằng đôi mắt có thể khiến chúng ta tan chảy.


	
	Đôi mắt vô cùng đặc trưng của loài cú.
Đôi mắt vô cùng đặc trưng của loài cú.


	
	Chú hổ trong khoảnh khắc này nhìn hiền lành quá.
Chú hổ trong khoảnh khắc này nhìn hiền lành quá.


	
	Vẻ mặt rất căng thẳng, y như đang chơi trốn tìm.
Vẻ mặt rất căng thẳng, y như đang chơi trốn tìm.


	
	Một chú ngỗng đang thập thò ở cổng.
Một chú ngỗng đang thập thò ở cổng.


	
	Đố biết đây là con gì?
Đố biết đây là con gì?


	
	'Ú òa'
"Ú òa"


	
	'Tôi ở đây này'
"Tôi ở đây này"


	
	Đôi mắt thật ăn nhập với mẩu gỗ.
Đôi mắt thật ăn nhập với mẩu gỗ.


	
	Một chú thỏ đang giương tròn mắt.
Một chú thỏ đang giương tròn mắt.


	
	Đôi mắt buồn và e lệ quá.
Đôi mắt buồn và e lệ quá.


	
	'Tôi đã quá mệt mỏi với trò chơi trốn tìm này rồi'.
"Tôi đã quá mệt mỏi với trò chơi trốn tìm này rồi".


	
	'Be he be he'
"Be he be he"


	
	Hội những con mèo khoái chơi trốn tìm.
Hội những con mèo khoái chơi trốn tìm.


	
	'Á, bị bắt gặp rồi'
"Á, bị bắt gặp rồi"