Chuẩn mực

Loạt bài viết về Chuẩn mực - YAN - Your Adventure Now

Chuẩn mực danh xưng "hot girl" ngày ấy và bây giờ

Qua từng thời kì, tiêu chuẩn của giới trẻ dành cho danh xưng "hot girl" đã có nhiều thay đổi.

Xem thêm