Trẻ 17/10/2015

Qua từng thời kì, tiêu chuẩn của giới trẻ dành cho danh xưng "hot girl" đã có nhiều thay đổi.