Chùa Ghositaram

CHÙA GHOSITARAM - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Trầm trồ với ngôi chùa có chánh điện lớn nhất Việt Nam

Trầm trồ với ngôi chùa có chánh điện lớn nhất Việt Nam

Du lịch

Ngôi chùa được xây dựng trong 10 năm mới hoàn thành.

Xem thêm