chưa đủ lớn

CHƯA ĐỦ LỚN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Khi nào lớn lên mình cưới nhau sau nhé'...

"Khi nào lớn lên mình cưới nhau sau nhé"...

Bài viết

Em có thể quên một đám cưới chẳng có bánh kẹo, em có thể nói rằng tôi còn trẻ con nhưng em nhất định sẽ vẫn nhớ lời hứa năm ấy.

Xem thêm