Chữ viết có thể "tố cáo" con người thật của bạn

16/06/2015, 20:37 GMT+07:00

Ông bà ta hay nói "nét chữ là nét người", chỉ cần nhìn vào chữ viết là có thể đoán được bản chất con người đó như thế nào...

Ông bà ta hay nói "nét chữ là nét người", chỉ cần nhìn vào chữ viết là có thể đoán được bản chất con người đó như thế nào...

Những nhà bút tướng pháp thì càng tin vào điều đó, bằng những chữ viết bình thường đơn giản, họ đã có thể tiên đoán được bạn là người như thế nào. Ngay cả khoảng cách giữa các chữ, hay việc bạn đặt gạch ngang trên chữ 't" và dấu chấm trên chữ "i" cũng cho người ta biết nhiều điều về bạn. Hãy thử lấy một cây bút, một tờ giấy và viết vài câu đơn giản nhất, sau đó so thử kết quả trong video này nhé.