Chủ trương

CHỦ TRƯƠNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Không cho tiền người ăn xin có phải là cách hay nhất?'

"Không cho tiền người ăn xin có phải là cách hay nhất?"

Xã hội

Một số nơi vận động người dân không cho tiền người ăn xin để tránh lòng tốt bị lợi dụng.

Xem thêm