Chú tắc kè mưu trí được ví như Khổng Minh trong thế giới động vật và bài học cho những kẻ yếu thế

03/10/2017, 09:30 GMT+07:00

Cuộc đấu sinh tử hết sức căng thẳng hấp dẫn giữa chú tắc kè Tokay tội nghiệp và tên rắn cây vàng ác ôn. Nhờ vào chiêu giả chết, chú tắc kè đã làm nên kỳ tích...

Để có thể thoát khỏi kiếp nạn bị ăn thịt, việc sử dụng các chiêu trò là vô cùng quen thuộc trong thế giới tự nhiên.. Vừa qua trên đường phố Bangkok Thái Lan, một cư dân mạng đã qua lại được cuộc đấu sinh tử hết sức căng thẳng hấp dẫn giữa chú tắc kè Tokay tội nghiệp và tên rắn cây vàng ác ôn.