Chú sư tử tội nghiệp mắc kẹt đầu vào thùng vì tội ham ăn

11/04/2015, 21:00 GMT+07:00

Một chú sư tử ở vườn thú Dierenrijk tại Hà Lan không may kẹt đầu vào thùng thức ăn. Đồng bọn của chú tìm cách giải cứu nhưng không thành.

Một chú sư tử ở vườn thú Dierenrijk tại Hà Lan không may kẹt đầu vào thùng thức ăn. Đồng bọn của chú tìm cách giải cứu nhưng không thành.


	
	Chú sư tử ham ăn chui đầu vào thùng
Chú sư tử ham ăn chui đầu vào thùng


	
	Và kết quả thật tội nghiệp
Và kết quả thật tội nghiệp