Chú gấu trúc cố gắng "đào tẩu" khiến người xem cười ngất

06/12/2015, 15:33 GMT+07:00

Bạn sẽ không nhịn được cười khi chứng khiến nỗ lực "đào tẩu" hết lần này đến lần khác của chú gấu trúc trong sở thú Nhật Bản này.

Bạn sẽ không nhịn được cười khi chứng khiến nỗ lực "đào tẩu" hết lần này đến lần khác của chú gấu trúc trong sở thú Nhật Bản này.