Chú chó lười nhất quả đất

08/06/2014, 18:00 GMT+07:00

Mang cái tên rất oai là Thor, nhưng mà một khi chú đã muốn nằm trên giường thì không cách nào có thể khiến chú lay động.

Mang cái tên rất oai là Thor, nhưng mà một khi chú đã muốn nằm trên giường thì không cách nào có thể khiến chú lay động.