Chú chó hí hửng tham gia vào trò bắt chước giọng của chủ

22/06/2015, 20:43 GMT+07:00

Bạn sẽ cảm thấy tình cảm của vật nuôi và con người gắn bó rất mật thiết trong video này.

Bạn sẽ cảm thấy tình cảm của vật nuôi và con người gắn bó rất mật thiết trong video này.