Chú chó chơi bóng chuyền "cực đỉnh"

Nuôi 1 em cún như thế này thì lo gì không có người tập thể thao chung nhỉ.

Nuôi 1 em cún như thế này thì lo gì không có người tập thể thao chung nhỉ.

CTV - Youtube | 20/05/2014