Chú bé 2 tuổi đánh trống chuyên nghiệp như người lớn

06/03/2014, 18:20 GMT+07:00

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng chú bé đã thể hiện năng khiếu chơi trống khi hoàn toàn sử dụng thành thạo như một rocker chuyên nghiệp.

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng chú bé đã thể hiện năng khiếu chơi trống khi hoàn toàn sử dụng thành thạo như một rocker chuyên nghiệp.