Christina Aguilera khoe kết quả giảm cân đáng ngạc nhiên

30/07/2013, 11:34 GMT+07:00

So với thời làm giám khảo The Voice, Christina Aguilera đã giảm gần 10kg và chuẩn bị trở lại với chiếc ghế quen thuộc này.

So với thời làm giám khảo The Voice, Christina Aguilera đã giảm gần 10kg và chuẩn bị trở lại với chiếc ghế quen thuộc này.