Choseok

CHOSEOK - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Sao Hàn nào mặc Hanbok dễ thương nhất trong lễ Choseok?

Sao Hàn nào mặc Hanbok dễ thương nhất trong lễ Choseok?

Bài viết

Tết Choseok là một trong những ngày lễ lớn nhất ở Hàn Quốc, mọi người quây quần bên gia đình để tận hưởng ngày lễ đoàn viên này.

Xem thêm