"Chóng mặt" với clip bắn cung "bách phát bách trúng"

13/11/2014, 12:00 GMT+07:00

Thật khó để tin vào những cầu thủ bắn cung sau đây với những mũi tên không-thể-trượt.

Thật khó để tin vào những cầu thủ bắn cung sau đây với những mũi tên không-thể-trượt.