Chơi nhạc bằng ghế, bạn đã thử chưa?

14/04/2015, 18:00 GMT+07:00

Anh chàng sau sẽ khiến bạn đã tai, đã mắt với màn chơi nhạc bằng đủ các thể loại ghế.

Anh chàng sau sẽ khiến bạn đã tai, đã mắt với màn chơi nhạc bằng đủ các thể loại ghế.


	
	Từ ghế xoay, đến ghế gỗ, qua ghế sô pha
Từ ghế xoay, đến ghế gỗ, qua ghế sô pha


	
	Anh chàng tận dụng từng chi tiết của cái ghế...
Anh chàng tận dụng từng chi tiết của cái ghế...


	
	... thậm chí dùng cả chân ghế để tạo ra tiếng nhạc.
... thậm chí dùng cả chân ghế để tạo ra tiếng nhạc.