Chơi khăm giả xe cảnh sát khiến người đi đường hốt hoảng

Ngụy trang thành cả xe cảnh sát đi tuần tra bắn súng ầm ầm thế này thí khó đỡ thật!

Ngụy trang thành cả xe cảnh sát đi tuần tra bắn súng ầm ầm thế này thí khó đỡ thật!

giả xe cảnh sát. Clip vui