Choáng với ổ rắn lớn nhất thế giới

29/06/2015, 20:44 GMT+07:00

Hầu hết mọi người đều sợ rắn nhưng những người dân ở Manitoba - Canada thì không như thế. Đặc biệt là trẻ em, chúng rất yêu thích rắn.

Hầu hết mọi người đều sợ rắn nhưng những người dân ở Manitoba - Canada thì không như thế. Đặc biệt là trẻ em, chúng rất yêu thích rắn.