Gặp gỡ cặp vợ chồng 5 năm sinh... 8 đứa con

31/12/2015, 10:00 GMT+07:00

Đôi vợ chồng Emma và Loma Uhila đã khiến nhiều người phải sốc khi biết họ đã cho ra đời tới 4 cặp song sinh trong vòng 5 năm ngắn ngủi.

Đôi vợ chồng Emma và Loma Uhila đã khiến nhiều người phải sốc khi biết họ đã cho ra đời tới 4 cặp song sinh trong vòng 5 năm ngắn ngủi.

Gặp gỡ cặp vợ chồng 5 năm sinh... 8 đứa con

Gặp gỡ cặp vợ chồng 5 năm sinh... 8 đứa con

Gặp gỡ cặp vợ chồng 5 năm sinh... 8 đứa con