Gặp gỡ cặp vợ chồng 5 năm sinh... 8 đứa con

Đôi vợ chồng Emma và Loma Uhila đã khiến nhiều người phải sốc khi biết họ đã cho ra đời tới 4 cặp song sinh trong vòng 5 năm ngắn ngủi.

Đôi vợ chồng Emma và Loma Uhila đã khiến nhiều người phải sốc khi biết họ đã cho ra đời tới 4 cặp song sinh trong vòng 5 năm ngắn ngủi.

Gặp gỡ cặp vợ chồng 5 năm sinh... 8 đứa con

Gặp gỡ cặp vợ chồng 5 năm sinh... 8 đứa con

Gặp gỡ cặp vợ chồng 5 năm sinh... 8 đứa con

Chuyện lạ lùng về người mẹ nuôi 56 đứa ‘con thơ’ là đàn chó mèo

Chuyện lạ: Cặp song sinh một trắng, một đen

Chuyện lạ: Cặp song sinh có chung người yêu

Chuyện lạ

song sinh

sinh đôi

Đôi vợ chồng