Choáng với cảnh đua xe đồ chơi y như thật

07/03/2014, 13:30 GMT+07:00

Được sử dụng trong clip đua xe còn có bộ đồ chơi StickBomb, bao gổm các que nhỏ đang xen lẫn nhau, khi tung lên lập tức bung ra như domino.

Được sử dụng trong clip đua xe còn có bộ đồ chơi StickBomb, bao gổm các que nhỏ đang xen lẫn nhau, khi tung lên lập tức bung ra như domino, tạo hiệu ứng cực kỳ độc đáo.