Không thể tin được cách tính nhẩm bằng tay bá đạo này

21/01/2016, 18:00 GMT+07:00

Cách tính nhẩm bằng tay cực kì nhanh và chính xác của nhóm trẻ em Ấn Độ này khiến người xem vô cùng ngạc nghiên và nể phục.

Cách tính nhẩm bằng tay cực kì nhanh và chính xác của nhóm trẻ em Ấn Độ này khiến người xem vô cùng ngạc nghiên và nể phục.

Không thể tin được cách tính nhẩm bằng tay bá đạo này

Không thể tin được cách tính nhẩm bằng tay bá đạo này

Không thể tin được cách tính nhẩm bằng tay bá đạo này