"Choáng" với bức tượng đẹp như thật được khắc từ cưa máy

27/11/2015, 16:04 GMT+07:00

Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi chiếc cưa máy cũng có thể điêu khắc và tạo ra được những tác phẩm giống như thật. Hãy cùng xem nhé!

Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi chiếc cưa máy cũng có thể điêu khắc và tạo ra được những tác phẩm giống như thật. Hãy cùng xem nhé!

Theo nguồn: Kurdsat Broadcasting Corporation