Lạ lẫm với trải nghiệm cho con... bú ở nơi công cộng

18/03/2016, 12:00 GMT+07:00

Với tình huống xã hội này, một chuyện tưởng chừng như rất đơn giản như chính thiên chức của người mẹ nhưng cũng gây khá nhiều rắc rối đấy!

Với tình huống xã hội này, một chuyện tưởng chừng như rất đơn giản như chính thiên chức của người mẹ nhưng cũng gây khá nhiều rắc rối đấy! Cùng xem nhé!

Nguồn video: học làm gì?

Lạ lẫm với trải nghiệm cho con... bú ở nơi công cộng

Lạ lẫm với trải nghiệm cho con... bú ở nơi công cộng

Lạ lẫm với trải nghiệm cho con... bú ở nơi công cộng