"Choáng váng" xem chim cắt thảo nguyên hạ đo ván vịt trời với tốc độ tia chớp

22/10/2017, 15:00 GMT+07:00

Trong tự nhiên, không phải lúc nào kẻ to hơn cũng là kẻ mạnh hơn. Chú chim cắt này đã hạ knock out con vịt trời to gấp rưỡi nó với tốc độ ước tính là 90~100km/h

Đúng là "nhanh như cắt". Chú chim cắt hạ knock out con vịt trời to gấp rưỡi nó với tốc độ ước tính là 90~100km/h.