Chim cánh cụt vượt chướng ngại

25/03/2014, 17:45 GMT+07:00

Đừng tưởng chim ta không biết bay thì muốn làm gì thì làm nha!

Đừng tưởng chim ta không biết bay thì muốn làm gì thì làm nha!