Chim cánh cụt vượt chướng ngại

Đừng tưởng chim ta không biết bay thì muốn làm gì thì làm nha!

Đừng tưởng chim ta không biết bay thì muốn làm gì thì làm nha!

CTV - Youtube | 25/03/2014