Chiến Dịch Chống Ế 2 || Tập 6: Sập bẫy

Tán tỉnh 3 cô bất thành, những chàng ngự lâm vạch ra âm mưu chuyển hướng sang Ken!

Tán tỉnh 3 cô bất thành, những chàng ngự lâm vạch ra âm mưu chuyển hướng sang Ken!

Sau khi tán tỉnh bộ 3 Camy, Linh ĐanQuỳnh Lam bất thành vì "kỳ đà" mĩ nam Ken lúc nào cũng kè kè bên cạnh họ. Những chàng ngự lâm đã vạch ra một kế hoạch vô cùng bài bản và tỉ mỉ với mục đích gây xích mích, chia rẽ nội bộ và đồng thời chuyển hướng sang cưa cẩm Ken

Chiến Dịch Chống Ế 2 || Tập 6: Sập bẫy

Chiến Dịch Chống Ế 2 || Tập 6: Sập bẫy

Chiến Dịch Chống Ế 2 || Tập 6: Sập bẫy

Theo nguồn: Yantv

Chiến Dịch Chống Ế 2 || Tập 4: Ấn Tượng Khó Phai

Chiến Dịch Chống Ế 2 || Tập 2: Chiến dịch con gà trống

Chiến Dịch Chống Ế 2 || Tập 3: Anh Em Kết Nghĩa

Chiến Dịch Chống Ế (phần 2)

Yaya Trương Nhi

Diệu Nhi

Minh Anh

Sĩ Thanh