Chiến Dịch Chống Ế 2 || Tập 6: Sập bẫy

20/04/2016, 14:00 GMT+07:00

Tán tỉnh 3 cô bất thành, những chàng ngự lâm vạch ra âm mưu chuyển hướng sang Ken!

Sau khi tán tỉnh bộ 3 Camy, Linh ĐanQuỳnh Lam bất thành vì "kỳ đà" mĩ nam Ken lúc nào cũng kè kè bên cạnh họ. Những chàng ngự lâm đã vạch ra một kế hoạch vô cùng bài bản và tỉ mỉ với mục đích gây xích mích, chia rẽ nội bộ và đồng thời chuyển hướng sang cưa cẩm Ken

Chiến Dịch Chống Ế 2 || Tập 6: Sập bẫy

Chiến Dịch Chống Ế 2 || Tập 6: Sập bẫy

Chiến Dịch Chống Ế 2 || Tập 6: Sập bẫy

Theo nguồn: Yantv