Chiêm Hóa

CHIÊM HÓA - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Mưa đá lớn nhất 30 năm khiến người dân hoảng sợ

Mưa đá lớn nhất 30 năm khiến người dân hoảng sợ

Mưa đá lớn nhất 30 năm khiến người dân hoảng sợ

Xem thêm