Chí Tài - Hari Won bất ngờ song ca Anh cứ đi đi bản Việt - Hàn đầy tình cảm

18/10/2016, 11:17 GMT+07:00

Xuất hiện trong chương trình truyền hình, Hari Won và nghệ sĩ Chí Tài đã có màn song ca Việt - Hàn ca khúc Anh cứ đi đi đầy tình cảm.

Xuất hiện trong chương trình truyền hình, Hari Won và nghệ sĩ Chí Tài đã có màn song ca Việt - Hàn ca khúc Anh cứ đi đi đầy tình cảm.