Chỉ sau một đêm, chàng trai 25 tuổi bỗng sở hữu một nửa London

21/08/2016, 19:46 GMT+07:00

Chỉ sau một đêm, Hugh Grosvenor đã trở thành công tước thứ 7 của Westminster, trở thành người trẻ dưới 30 tuổi giàu thứ 2 thế giới.

Chỉ sau một đêm, Hugh Grosvenor đã trở thành công tước thứ 7 của Westminster, trở thành người trẻ dưới 30 tuổi giàu thứ 2 thế giới.

Nguồn: Daily Mail