chi phối

CHI PHỐI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bất ngờ trước những thế lực đang chi phối cả thế giới, 'boss' nhà ta cũng có mặt mới hay chứ!

Bất ngờ trước những thế lực đang chi phối cả thế giới, "boss" nhà ta cũng có mặt mới hay chứ!

Khám phá

Thế giới của chúng ta đang bị chi phối bởi những thế lực mạnh mẽ, chúng thao túng nền kinh tế, hoặc tác động trực tiếp vào hành tinh này. Bạn có đoán ra không?

Xem thêm