Chỉ có thể là Coca Cola

24/10/2012, 11:40 GMT+07:00

Một trong những TVC hay và ý nghĩa nhất của Coca Cola

CTV - Youtube