Chỉ có ở Việt Nam những tên công ty, cửa hàng bá đạo như thế này

28/04/2016, 19:00 GMT+07:00

Ở Việt Nam có hẳn một công ty mang tên Tự Nhiên Thấy Đói, cửa hàng Treo Đầu Dê, Bán Thịt Chó...


Hẳn là Đường Tăng cũng bán...phở
Hẳn là Đường Tăng cũng bán...phở


"Anh hùng xạ điêu" đã chuyển qua bán lẩu.
"Anh hùng xạ điêu" đã chuyển qua bán lẩu.


Cạn lời.
Cạn lời.


Tên công ty cổ vũ chúng ta sống vui.
Tên công ty cổ vũ chúng ta sống vui.


Chắc hẳn là một công ty có liên quan đến ẩm thực.
Chắc hẳn là một công ty có liên quan đến ẩm thực.


Quán ăn "Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó"
Quán ăn "Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó"


Câu khẩu hiệu của khách hàng "Vịt Nướng Đi Em"
Câu khẩu hiệu của khách hàng "Vịt Nướng Đi Em"


Quán "Dê cụ"
Quán "Dê cụ"


Hội quán dành cho người cô đơn. 
Hội quán dành cho người cô đơn. 


Quán ốc Xấu Quắc.
Quán ốc Xấu Quắc.