Chỉ ai tóc dài mới hiểu: Để thì đẹp mà cũng lắm phiền toái!

18/01/2018, 17:00 GMT+07:00

Mùa hè đến cũng có nghĩa là mùa cực hình của những cô nàng tóc dài đã về. Nắng và nóng như thế này, tóc dài bình thường khổ một thì giờ lại khổ mười!

Mùa hè đến cũng có nghĩa là mùa cực hình của những cô nàng tóc dài đã về. Nắng và nóng như thế này, tóc dài bình thường khổ một thì giờ lại khổ mười!