"Chết đứng" khi sư tử biết cách mở cửa xe của du khách

13/03/2015, 21:00 GMT+07:00

Chuyến tham quan ngang qua khu sư tử đã gây bất ngờ cho du khách với màn mở cửa bằng răng.

Chuyến tham quan ngang qua khu sư tử đã gây bất ngờ cho du khách với màn mở cửa bằng răng. Hãy cùng xem nhé!


	
	Những chú sư tử đang nghĩ ngơi.
Những chú sư tử đang nghĩ ngơi.


	
	Chú sư tử đang tiếp cận xe của khách.
Chú sư tử đang tiếp cận xe của khách.