Chết cười với những tình huống "khó thở" trong nhà vệ sinh

24/03/2015, 12:00 GMT+07:00

Nhóm BB&BG sẽ làm các bạn không thể nhịn được cười khi tái hiện lại những tình huống "kinh điển" xảy ra ở một nơi cũng đặc biệt không kém.

Nhóm BB&BG sẽ làm các bạn không thể nhịn được cười khi tái hiện lại những tình huống "kinh điển" xảy ra ở một nơi cũng đặc biệt không kém.


Động tác khó hiểu?!
 

Tự sướng mọi lúc mọi nơi
 

Trời ơi! Giấy đâu rồi???