Chết cười với những khoảnh khắc "yếu bóng vía" của gấu trúc

16/07/2016, 15:28 GMT+07:00

Không chỉ đáng yêu nhất, gấu trúc còn là loài động vật "yếu bóng vía" nhất. Đoạn clip sau đây sẽ chứng minh điều đó.

Không chỉ là loài động vật đáng yêu nhất, gấu trúc còn là loài động vật "yếu bóng vía" nhất. Đoạn clip sau đây sẽ chứng minh điều đó.

Nguồn: iPanda

Chết cười với những khoảnh khắc Chết cười với những khoảnh khắc Chết cười với những khoảnh khắc