Chết cười với màn kiểm tra trẻ em bằng máy phát hiện nói dối

11/09/2015, 08:47 GMT+07:00

Chiếc máy "thần kì" chỉ có thể dùng để kiểm chứng trẻ em này sẽ hoạt động như thế nào đây? Hãy xem phản ứng đáng yêu của bọn trẻ.

Chiếc máy "thần kì" chỉ có thể dùng để kiểm chứng trẻ em này sẽ hoạt động như thế nào đây? Hãy xem phản ứng đáng yêu của bọn trẻ.