Chết cười với màn thi đua "ai ngu hơn ai" giữa Tiến Luật và Vinh Râu

10/07/2016, 17:45 GMT+07:00

Màn thi đua giữa Tiến Luật và Vinh Râu xem "ai ngu hơn ai" khiến người xem vô cùng "hại não" và "đau ruột"

Màn thi đua giữa Tiến Luật và Vinh Râu xem "ai ngu hơn ai" khiến người xem vô cùng "hại não" và "đau ruột" 

Nguồn: HTV.com.vn

Chết cười với màn thi đua

Chết cười với màn thi đua

Chết cười với màn thi đua