[Cười SML] Đã FA lại còn "ảo tưởng sức mạnh", đây đích thị là hình mẫu con gái muôn đời vẫn ế

03/12/2017, 19:00 GMT+07:00

Có một kiểu con gái "không phải là nắng nhưng vẫn thích chói chang", lúc nào cũng nghĩ rằng mình đẹp mình có quyền khiến cho hội con trai chạy "mất dép".

Có một kiểu con gái "không phải là nắng nhưng vẫn thích chói chang", lúc nào cũng nghĩ rằng mình đẹp mình có quyền khiến cho hội con trai chạy "mất dép".