Đời 26/02/2015

"Đòi bỏ tục chém lợn thể hiện tâm lý tự ti, mặc cảm"

"Việc kêu gọi bỏ tục chém lợn ở làng Ném Thượng thể hiện tâm lý tự ti, mặc cảm đối với nền văn hóa của dân tộc mình".

Đời 25/02/2015

Tổ chức Động vật châu Á: "Chúng tôi thất vọng vì lễ chém lợn"

Trưởng đại diện Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam, cho biết tổ chức của ông sẽ tiếp tục kêu gọi xóa bỏ nghi lễ chém lợn.

X Ðóng