Chém lợn

CHÉM LỢN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Đòi bỏ tục chém lợn thể hiện tâm lý tự ti, mặc cảm'

"Đòi bỏ tục chém lợn thể hiện tâm lý tự ti, mặc cảm"

Xã hội

"Việc kêu gọi bỏ tục chém lợn ở làng Ném Thượng thể hiện tâm lý tự ti, mặc cảm đối với nền văn hóa của dân tộc mình".

Tổ chức Động vật châu Á: "Chúng tôi thất vọng vì lễ chém lợn"

Xã hội

Trưởng đại diện Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam, cho biết tổ chức của ông sẽ tiếp tục kêu gọi xóa bỏ nghi lễ chém lợn.

Xem thêm