Chế tạo ra cả một cỗ máy siêu phức tạp chỉ vì lười lật tờ báo

15/10/2016, 18:00 GMT+07:00

Anh chàng này nổi tiếng với những cỗ máy "khó đỡ" đầy phức tạp, mục đích chỉ để phục vụ cho sự lười biếng của mình.

Anh chàng này nổi tiếng với những cỗ máy "khó đỡ" đầy phức tạp, mục đích chỉ để phục vụ cho sự lười biếng của mình.

Nguồn: Joseph's Machine