Châu Tấn cá tính trên bìa tạp chí

12/11/2012, 15:00 GMT+07:00

(YAN News)- Khác với vẻ đẹp ma mị của Tiểu Duy trong 'Họa Bì', Châu Tấn trên bìa tạp chí hiện đại và cá tính với tóc ngắn màu hung.

(YAN)- Khác với vẻ đẹp ma mị của Tiểu Duy trong 'Họa Bì', Châu Tấn trên bìa tạp chí hiện đại và cá tính với tóc ngắn màu hung.


	] ]