Chatheads

CHATHEADS - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bật tính năng Chatheads và Sticker cho Facebook trên iOS

Bật tính năng Chatheads và Sticker cho Facebook trên iOS

Đỉnh

Facebook đã tung ra phiên bản 6.1.1 dành cho iOS, trong đó có 2 tính năng khá hấp dẫn: Sticker và Chatheads.

Xem thêm