[Chat cùng sao] Sistar 19 chia sẻ về single mới

Hãy cùng lắng nghe Sistar 19 chia sẻ về single mới nhất của mình - Gone Not Around Any Longer nhé!

Hãy cùng lắng nghe Sistar 19 chia sẻ về single mới nhất của mình - Gone Not Around Any Longer nhé!

CTV - YAN News Subbing Team | 07/02/2013