[Chat cùng sao] Sistar 19 chia sẻ về single mới

07/02/2013, 20:30 GMT+07:00

Hãy cùng lắng nghe Sistar 19 chia sẻ về single mới nhất của mình - Gone Not Around Any Longer nhé!

Hãy cùng lắng nghe Sistar 19 chia sẻ về single mới nhất của mình - Gone Not Around Any Longer nhé!