[Chat cùng sao] Karik là người hay bất thường

18/02/2013, 18:30 GMT+07:00

Anh chàng đã bật mí rằng mình là người có tính cách khá bất thường, điên nhưng rất vui vẻ. Cụ thể hơn thì đợi các bạn khám phá đấy!

Anh chàng đã bật mí rằng mình là người có tính cách khá bất thường, điên nhưng rất vui vẻ. Cụ thể hơn thì đợi các bạn khám phá đấy!