[Chat cùng sao] John Huy Trần không thể thiếu son dưỡng khi ra đường

04/01/2013, 15:00 GMT+07:00

Chat cùng sao đã đặt cho John khá nhiều câu hỏi khó đỡ và để xem John sẽ trả lời như thế nào.

Chat cùng sao đã đặt cho John Huy Trần khá nhiều câu hỏi khó đỡ và để xem John sẽ trả lời như thế nào.