[Chat cùng sao] Hà Okio từng bị phạt vì hát trong lớp

17/01/2013, 08:00 GMT+07:00

Do rất thích hát nên có lần Hà Okio đã từng bị ghi tên vào sổ đầu bài vì hát nghêu ngao trong giờ học.

Do rất thích hát nên có lần Hà Okio đã từng bị ghi tên vào sổ đầu bài vì hát nghêu ngao trong giờ học.