[Chat cùng sao] Đào Bá Lộc là "anh chàng nội tâm"

03/05/2013, 20:00 GMT+07:00

Nào hãy cùng YAN News xem anh chàng Đào Bá Lộc vượt qua những câu hỏi khó của YAN News như thế nào nhé!

Nào hãy cùng xem anh chàng Đào Bá Lộc vượt qua những câu hỏi khó của YAN như thế nào nhé!